تمایل بازار برای تولید کامیونهای خودران؛ شغل ۳.۵ میلیون راننده آمریکایی در خطر

07 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران می گویند که تمایل به بهره گیری از کامیونهای خودران، به موازات قانونگذاری در رابطه با نحوه استفاده و ایمنی آنها در حال افزایش است. در صورت ادامه تمایل به استفاده از کامیونهای خودران، شغل بیش از سه و نیم میلیون راننده کامیون در آمریکا در معرض خطر خواهد بود.