دغدغه کسب و کارهای آمریکایی در سال انتخابات ریاست جمهوری

26 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمتر از دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده. کارشناسان اقتصادی می گویند عدم اطمینان از نتیجه این انتخابات ممکن است به اقتصاد آمریکا لطمه بزند. به نظر می رسد، میزان استخدام کمتر از ماههای قبل شده و دستمزدها هم بهتر نشده است.