تولید خانه های سبز، گامی در حفظ محیط زیست

10 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکتی به نام GO Green به تازگی با توليد خانه های سبز گامی مهم و انقلابی در حفظ محيط زيست برداشته. مضافاً اينکه اين خانه ها از طريق اينترنت به آسانی قابل خريداری است. [[Pkg]]