اقدامات بانک مرکزی اروپا برای خریداری اوراق بهادار

03 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدیرعامل بانک مرکزی اروپا گفت که هیأت مدیره این بانک موافقت کرده اند با چاپ اسکناس تریلیون ها دلار اوراق قرضه دولتی و سهام بخش خصوصی را خریداری کنند.