انتقاد از عملکرد سازمان جهانی بهداشت در کنترل ابولا

30 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت، و نحوه ی واکنش آن در پاسخگویی سریع و مؤثر به کنترل ابولا مورد انتقاد گسترده کارشناسان بهداشتی قرار گرفته است. منتقدان می گویند، عدم هماهنگی و مشارکت ضعیف در داخلی، منابع ارزشمند این سازمان و نیروی انسانی آن را اتلاف کرده است.گزارشی از شیده رضایی