تعیین راهکار جدید مبارزه با ابولا در غرب آفریقا

31 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت گفت؛ راهکارهای جدیدی برای مبارزه با ابولا در غرب آفریقا تعیین کرده است. به گفته متخصصان این سازمان، اپیدمی ایبولا، حداقل ۶ تا ۹ ماه دیگر ادامه دارد. گزارشی از شیده رضایی