واکسن ابولا با موفقیت آزمایش شد

03 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت می گوید، آزمایش واکسن ایبولا در گینه با موفقیت کامل و ایجاد مصونیت ۱۰۰ درصد در داوطلبان به پایان رسید. آخرین اپیدمی ایبولا سال ۲۰۱۴ در غرب آفریقا آغاز و موجب مرگ ۱۱ هزار نفر شد. گزارش شیده رضایی