همخوانی گروهی از خوانندگان آفریقائی برای مقابله با ابولا

06 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای مقابله بیماری ابولا نه تنها نهادهای بین المللی و کشورهای بسیاری به کمک مناطق ابولا زده پیوستند، هنرمندان و بویژه خوانندگان هم برنامه های مختلفی برای جلب افکار عمومی و جمع آوری کمک برای مقابله با این بیماری مرگبار برگزار کردند.