اعزام امدادگران به ساحل عاج و مالی

27 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت می گوید رقم تلفات بیماری ابولا به ۴۵۰۰ نفر رسیده است. از همین رو، و در ادامه تلاش‌های بین‌المللی، امدادرسانان و تیم‌های پزشکی بیشتری از سوی این سازمان، به ساحل عاج و مالی اعزام می شوند تا از آمادگی آن کشورها در مقابله با بیماری اطمینان حاصل کنند. بحران ایبولا، با بیمار شدن پرستاران تیم درمانی ابولا در آمریکا وارد فاز جدیدی شده است. گزارش از شیده رضایی.