سازمان بهداشت جهانی: ایبولا بیش از ۴ هزار نفر قربانی گرفته است

19 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نهادهای مالی، از جمله بانک جهانی ، می گویند، ویروس ایبولا به شدت به اقتصاد کشورهای آفریقای غربی لطمه زده است، بطوریکه آثار آن در کشورهای دیگر نیز احساس می شود.