تلاش سازمان بهداشت جهانی برای مهار ایبولا

18 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سازمان جهانی بهداشت روز جمعه بیماری ایبولا را یک تهدید جهانی توصیف کرد که نیاز به پاسخ سریع جامعه بین المللی دارد . سازمان بهداشت جهانی برای مهار ایبولا و پیشگیری از انتشار آن در جهان یک کمیته اضطراری تشکیل داده وخواستار مشارکت همه کشورهای جهان دراین کمیته شده است .