تلاش سازمان بهداشت جهانی برای مهار ایبولا

18 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت روز جمعه بیماری ایبولا را یک تهدید جهانی توصیف کرد که نیاز به پاسخ سریع جامعه بین المللی دارد . سازمان بهداشت جهانی برای مهار ایبولا و پیشگیری از انتشار آن در جهان یک کمیته اضطراری تشکیل داده وخواستار مشارکت همه کشورهای جهان دراین کمیته شده است .