ابولا، تهدیدی برای صلح و ثبات بین المللی

28 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای امنیت سازمان ملل می گوید؛ همه گیری ایبولا، صلح و امنیت بین المللی را تهدید کرده است. این شورا با تشکیل جلسه اضطراری، از کشورهای عضو خواست، حساسیت موضوع را درک و از همه توان خود، برای ارسال کمک به کشورهای درگیر استفاده کنند.