مقررات منع و رفت و آمد سه روزه برای مبارزه با گسترش ابولا در سییرالئون

29 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سییرالئون، خیابان های شهر برای دومین روز متوالی، خالی از ازدحام و رفت و آمد بود. مقررات منع و رفت و آمد سه روزه، برای مبارزه با گسترش ایبولا از دیروز آغاز شده و تا فردا ادامه دارد. قرار است،