جنگ با ابولا تهدید تازه جامعه جهانی

02 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت می گوید؛ همه گیری ایبولا با شتابی فزاینده رو به وخامت می رود، و چنانچه اقدام عاجلی صورت نگیرد، تعداد مبتلایان تا شش هفته دیگر، به ۲۱ هزار نفر خواهد رسید. اپیدمی اخیر، از ماه فوریه آغاز شده و طی آن نزدیک به ۶۰۰۰ نفر بیمار شده و بیش از ۲۸۰۰ نفر، جان خود را از دست دادند.