بیماری ابولا، بسرعت به یک بحران انسانی نزدیک می شود.

08 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این اپیدمی که مرکز آن در غرب آفریقا است، بیش از هر کشور دیگری به لیبریه لطمه زده است. صدها کودک در لیبریه به دلیل ابتدای والدین شان به ویروس ابولا، یتیم شده اند، و مردم نیز از تماس با آنها خودداری می کنند.