وزیر خارجه بریتانیا: مقابله با ایبولا به حساس‌ترین مرحله رسیده است

10 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا می گوید، مقابله با اپیدمی اییولا به یکی از حساس ترین مراحل خود رسیده است.آقای هاموند این سخنان را در حاشیه کنفرانسی بیان کرد، که پنجشنبه در پایتخت بریتانیا، و با هدف چاره یابی عاجل برای اپیدمی ایبولا تشکیل شده بود.