افزایش نگرانی جهانی از گسترش ایبولا

16 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران ایبولا در آفریقای غربی و نگرانی از سرایت آن به گوشه و کنار جهان ادامه دارد. در سیرالئون پیکر قربانیان ایبولا در خیابان های پایتخت و دیگر نقاط آن کشور در حال انباشته شدن است چون مسئولان جمع آوری و دفن اجساد حقوق دریافت نکرده و دست به اعتصاب زده اند.