غربال مسافران ۵ فرودگاه عمده آمریکا برای مبارزه با بیماری ایبولا

17 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با بالاگرفتن نگرانیها در مورد گسترش شیوع بیماری ایبولا دولت آمریکا چهارشنبه اعلام کرد ۵ فرودگاه عمده آمریکا کار غربال مسافرانی را که به آمریکا وارد میشوند آغاز میکنند. گزارش شهلا آراسته