عملکرد سازمان بهداشت جهانی در جریان اپیدمی ابولا

29 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته اضطراری سازمان بهداشت جهانی، با هدف رسیدگی به عملکرد آن سازمان در جریان اپیدمی ابولا، چهارشنبه برگزار می شود.این کمیته که از بیست کارشناس مستقل تشکیل شده، می تواند طغیان یک بیماری و تبدیل آن به اپیدمی را اعلام کرده، و راه های مقابله با آن را پیشنهاد کند.