بروزرسانی اخبار ابولا

29 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت می گوید؛ رقم تلفات بیماری ابولا به ۴۵۵۵ نفر رسیده است و این سازمان در حال اعزام امدارسانان و تیم های پزشکی بیشتری، به ساحل عاج و مالی است.