رئیس صلیب سرخ: شیوع ابولا را می توان ظرف ۶ ماه مهار کرد

30 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

الهادی اس سی رئیس صلیب سرخ بین الملل می گوید، در صورت اقدامات صحیح، ابولا را می توان ظرف چهار تا شش ماه مهار کرد؛ اپیدمی که تا بحال به کشته شدن چهار هزار و پانصد نفر در غرب آفریقا منجر شده است.