مقام های آمریکائی اقدامات جدیدی برای مقابله با ابولا اعلام کردند

01 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا می گوید، از دوشنبه هفته آینده هر کسی که از سه کشور ابولا زده سیرالئون، لیبریا و گینه وارد آمریکا شود، علاوه بر ارائه آدرس، تلفن و ئی میل، موظف است تا سه هفته، هر روز خود را به مقام های مسئول معرفی کند