سازمان جهانی بهداشت: دسترسی به صدها هزار واکسن ابولا تا نیمه سال آینده

02 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت از برنامه ریزی برای دسترسی به صدها هزار واکسن ابولا تا نیمه سال میلادی آینده خبر داده است و می گوید دو واکسن هم اکنون در مرحله نهائی کارآزمائی بالینی است و پنج واکسن دیگر در طول سال آینده به این مرحله می رسد. گزارش از شیده رضایی