بروزرسانی اخبار ابولا

10 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش بین المللی برای کنترل ابولا ادامه دارد. در لیبریا بزرگترین مرکز درمانی ابولا روز جمعه توسط امدادگران بین المللی راه اندازی شد و در سیرالئون یک کلینیک ۲۴ ساعته برای ارجاع بیماران آغاز به کار کرد. اما ابولا، در سایر کشورها از منظر متفاوتی در کانون توجه است.