دانشگاه برکلی اپلیکشن هشدار وقوع زلزله عرضه کرد

24 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاربران تلفن‌های هوشمند در آینده می‌توانند با دانلود اپلیکیشن ویژه‌ای دستگاه خود را به یک هشدار دهنده زمین لرزه تبدیل کنند.