۲۲ آوریل روز زمین نامگذاری شد

02 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز ۲۲ آوریل روز زمین نامگذاری شده است. به این مناسبت طرفداران محیط زیست در مراسمی در سطح جهان تلاش می کنند بر آگاهی مردمان کره زمین در مورد حفاظت محیط زیست و پاکسازی آلودگیهای آب، هوا و زمین بیفزایند.حمایت از حیوانات یکی دیگر از مضمون های برنامه امروز دست اندرکاران برنامه روز زمین است.