شرکت های کامپیوتری به دنبال بیرون کشاندن علاقمندان از خانه برای بازی در مکان واقعی هستند

03 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محبویت بازی های کامپیوتری به حدی است که یک شرکت آمریکایی شرط می بندد که می تواند با جذب بازیکن ها برای حضور در محل برگزاری مسابقات، علاقمندان را از خانه بیرون بکشد و راهی مکانی کند که با دیگر بازیکنان به رقابت بپردازند و شاید هم پولی عایدشان شود؛ رویدادی که هم فال است و هم تماشا.