ديوار مهربانى

08 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در یکی دوهفته اخیر تصاویری از دیوارهایی با این شعار " نیاز نداری بذار ، نیاز داری بردار" در شبکه های اجتماعی منتشر می شود، که آن را دیوار مهربانی نام نهاده اند.شما تا به حال دیوار مهربانی دیده اید؟ دربار ه آن چه فکر می کنید؟