دیپلماسی محوری اتمی با ایران

25 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ضرب الاجل تیرماه برای یک توافق اتمی جامع با ایران چندان دور نیست. صاحب نظران ۸ موسسه معتبر فکری آمریکا برسر دیپلماسی محوری اتمی با ایران، ابعاد چالشها، و فرمول توافق اتمی با ایران را درموسسه صلح ایالات متحده به بحث گذاردند. گزارش از شهلا آراسته.