دینا استرول عضو ارشد انستیتو واشنگتن از تاثیر کشته شدن قاسم سلیمانی در موازنه قدرت در عراق می‌گوید

02 بهمن 1398