دیگر از ترافیک سرسام‌آور دهلی‌نو خبری نیست؛ پایتخت هند به «شهر ارواح» تبدیل شده است

24 فروردین 1399