دیده‌بان حقوق بشر: ویروس کرونا می‌تواند بهانه‌ای برای تحکیم قدرت حکومت‌ها باشد

23 فروردین 1399