دیدبان شهروند| نقش سپاه پاسداران در قاچاق پر سود مواد مخدر به ایران

13 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دیدبان شهروند، برنامۀ هفتگی است که با گردآوری اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران به افشای فساد در دستگاه‌های دولتی و قربانیان آن می‌پردازد.