دیدبان شهروند| نعل وارونه قاسم سلیمانی، کسی که با منافع ملی ایرانیان بازی کرد

15 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دیدبان شهروند یک برنامۀ هفتگی است که با گردآوری اخبار سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی در ایران، به افشای فساد در دستگاه‌های دولتی و قربانیان آن می‌پردازد.