دیدبان شهروند | کلکسیون رانت و فساد در شهرداری تهران؛ دولتی در دولت

17 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دیدبان شهروند، برنامۀ هفتگی است که با گردآوری اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران به افشای فساد در دستگاه‌های دولتی و قربانیان آن می‌پردازد.