دیدبان شهروند | فراز و نشیب‌های دیپلماسی ایرانی از سال‌های پیش از انقلاب تا دوم خرداد ۷۶

10 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دیدبان شهروند یک برنامۀ هفتگی است که با گردآوری اخبار سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی در ایران، به افشای فساد در دستگاه‌های دولتی و قربانیان آن می‌پردازد.