دیدارهای پرزیدنت ترامپ با رئیس جمهوری عراق و رئیس اقلیم خودمختار کردستان در داووس

02 بهمن 1398