ديدار روسای جمهوری آمريکا و مالزی

07 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئيس جمهوری آمريکا در جریان دیدار از مالزی، با نجيب رزاق، نخست وزير مالزی ملاقات کرد. از سال ۱۹۶۶ و از زمان رياست جمهوری ليندون جانسون ، اين نخستين ديدار رسمی يک رئيس جمهوری آمريکا از مالزی است و نقطۀ عطفی در تاريخ مناسبات دو کشور به شمار می رود. گزارش از پروانه هدايت.