ديدار قانون گذاران آمريکايی با حامد کرزی

03 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يک گروه دوحزبی از قانونگذاران آمریکائی در ملاقاتی با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان، در باره یک موافقتنامه ای امنیتی هنوز به امضا نرسیده ای میان دو کشور تبادل نظر کردند، که محدوده فعالیت و عملکرد نیروهای آمریکائی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ را مشخص می کند.