دیدار خوان گوایدو با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ونزوئلا

01 تیر 1398