ديدار حسن روحانی از افغانستان

07 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اولین دیدار خود از افغانستان طی سخنانی خواستار وحدت کشورهای منطقه، مبارزه با افراط گرائی، و در پیش گرفتن راه اعتدال شد. آقای روحانی گفت بزرگ ترین معضل کشور های منطقه افراط گرائی، خشونت و ترویسم است و افغانستان