ديدار چهار جانبه برای کاستن از بحران اوکراين

26 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزرای امور خارجه اوکراين، روسيه، فرانسه و آلمان امروز برای بحث در زمينه یافتن راهی برای کاستن از تنش موجود در شرق اوکراين در برلين تشکيل جلسه‌ دادند. همزمان با اين ديدار چهار جانبه، کميته بين المللی صليب سرخ شب گذشته اعلام کرد، کی‌يف و مسکو در زمينه بازرسی بار کاميون های روسی به توافق رسيده اند، اما هنوز مشخص نيست اين کمکها بدون ضمانتهای امنيتی چگونه می‌تواند از مناطق تحت کنترل جدايی طلبان شرق اوکراين بگذرد؟ دولت اوکراين نيز در تازه ترين گزارشها از سرنگونی يک هواپيمای جنگی اين کشور به دست جدايی طلبان خبر داده است. گزارش از پروانه هدايت.