ديدار اوباما با محمود عباس

27 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

رئيس جمهوری آمريکا در ديدار با محمود عباس، رئيس تشکيلات خودگردان فلسطينی، در کاخ سفيد گفت، با اينکه برقراری صلح در خاورميانه دور از دسترس به نظر می رسد، اما اميدوار است در روزها و هفته های آينده پيشرفتی در اين زمينه بوجود آيد. گزارش از پروانه هدايت.