ديدار اخضر ابراهيمی با معاون وزير خارجۀ سوريه

06 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخضر ابراهيمی، نمايندۀ سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب امروز دوشنبه در دمشق با فيصل مقداد، معاون وزير خارجۀ سوريه ديدار کرد. و... اتحاديه اروپا می گويد، ۸۵ ميليون يورو از مجموع مبلغی که برای کمک به مردم سوريه وعده داده، آماده پرداخت است. گزارش از پروانه هدايت.