دعوت دوباره وزیر نفت ایران از روسیه برای سرمایه گذاری

26 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر نفت ایران از مشارکت شرکت های روسی برای توسعه میادین نفتی ایران استقبال کرد. رستم قاسمی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گفت امیدواریم كه مذاكرات برای توسعه بعضی از میادین نفتی ایران توسط شركتهای روسی ثمربخش باشد. از شش ماه پیش،وزیر نفت خواستار سرمایه گذاری شرکتهای روسی در میادین نفتی ایران شده اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است. گزارش آرش سیگارچی