دعوت از متخصص اسرائيلی برای همکاری در نشريه محيط زيست ایران

19 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در میان رسانه‌های امروز انگليسی زبان، نگاهی می اندازیم به گزارش‌هايی درباره واکنش سپاه پاسداران ایران به سفر خالد مشعل به رياض، دعوت ایران از متخصص اسرائيلی به همکاری در يک نشريه محيط زيست مستقر در تهران و نگرانی ترکيه از نقش کُردهای سوريه در مبارزه عليه داعش