دوستی با ایران به نفع غرب است -- احمدی نژاد

29 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود احمدی نژاد، برای چندمین بار در هفته های اخیر، با گفتن اینکه دوستی با ایران به نفع غرب است، اشتیاق خود را برای از سرگیری روابط ایران و آمریکا بیان کرد. همزمان وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه دورنمایی برای از سرگیری رابطه دیده نمی شود، بار دیگر تاکید کرد تنها مقام تصمیم گیر برای از سرگیری رابطه ایران با آمریکا، رهبر جمهوری اسلامی ست. گزارش از آرش سیگارچی.