دورنمای کارنامه ضعیف حقوق بشر ایران

18 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه مساله هسته ای ایران همچنان حل نشده باقی مانده است، در برخی محافل این پرسش مطرح است که آیا پس از رفع این بن بست، چه بخاطر فشارهای اقتصادی و چه گزینه نظامی، از دامنه نگرانی جامعه بین المللی نسبت به کارنامه ضعیف حقوق بشر ایران نیز کاسته خواهد شد .لرد دیوید اوئن وزیر امورخارجه پیشین بریتانیا این نظر را در گفتگویی با بیژن فرهودی، خبرنگار شبکه فارسی صدای آمريکا در لندن،ابراز داشت.