دورنمای اقتصادی ايران در سال 2013

02 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صندوق بین المللی پول در گزارشی که بتازگی در مورد دورنمای اقتصادی کشورهای خاورمیانه منتشر کرده برآورد میکند که اقتصاد ایران در سال 2012 دو درصد رشد منفی داشته و این رشد منفی در سال 2013 برابر با 1 ممیز 3 درصد خواهد بود. از دیگر یافته های این گزارش اینست که ایران همچنان با مازاد موازنه بازرگانی روبروست و همین امر باعث شده که ذخائر ارزی ایران به سطحی خطرناک نزول نکند. برخی کارشناسان اقتادی در داخل ایران معتقدند که این گزارش براساس ارقام ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران تنظیم شده و با واقعیت مطابقت ندارد. خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای امريکا، بیژن فرهودی، این گزارش را با دکتر معتصم طاطائی استاد اقتصاد دانشگاه ریجنتس در میان گذاشت ودر ابتدا از او درباره صحت این ارقام و علل این رشد منفی سوال کرد.