دور تازه اعتراضات

10 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر در شهر شما هم اعتراضات و تجمعاتی برپا شده از مشاهدات خود بگویید. چرا اعتراضات ادامه دارد و چرا به رغم آگاهی مقامات از شرایط بد اقتصادی، همواره مردم معترض سرکوب می شوند؟